Příloha č. 1 k obchodním podmínkám

Formulář pro odstoupení od smlouvy:

Název prodávajícího: Gastro Holding Group a.s.
Sídlo prodávajícího: Praha 1, Opatovická 1659/4, PSČ 11000
Sídlo provozovny prodávajícího: La Bodeguita Del Medio, Kaprova 5, 110 00 Praha 1
IČ prodávajícího: 282 18 337
Internetová stránka E-shopu: http://www.labodeguitadelmedio.cz/e-shop.htm
Emailová adresa prodávajícího: bodeguita@bodeguita.cz
Telefon prodávajícího: +420 224 813 922

...........................................................................

Oznamuji, že tímto v zákonné lhůtě 14-ti dnů odstupuji od následující smlouvy:

Číslo objednávky:
Číslo daňového dokladu:
Název a kód zboží:
Datum objednání zboží (uzavření kupní smlouvy):
Datum obdržení zboží:
Jméno a příjmení kupujícího:
Bydliště kupujícího:
Emailová adresa kupujícího:
Kontaktní telefon kupujícího:
Kupní cena byla uhrazena způsobem:
Prosím o vrácení kupní ceny způsobem: (číslo účtu)
Důvod odstoupení: (není nezbytné vyplňovat)

V ……………… dne …………….

Podpis (v případě odeslání v tištěné podobě)